Onze Visie

Missie: 

Wij bieden vertrouwde zorg met accent op levensbeschouwing, achtergrond en tradities van de client. De wensen van de client staan hierbij altijd op de voorgrond.

 

Thuiszorg Oostpoort wil de cliënten met volledige respect ondersteunen in de voor hem of haar vertrouwde omgeving. Het streven is om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de zorgbehoevenden te bevorderen. Thuiszorg Oostpoort wil een optimale balans vinden tussen wederzijdse belangen.

 

Visie: 

De verpleegkundigen en verzorgenden zetten zich dagelijks in om de zelfredzaamheid van mensen te versterken. Het doel van veel mensen is om zolang mogelijk zelfstandig thuis in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen en Thuiszorg Oostpoort wil hier graag aan bijdragen. Het welbevinden van de cliënten staat hierbij centraal.

Hoe de zorg of ondersteuning wordt georganiseerd, is daardoor maatwerk: afhankelijk van uw persoonlijke situatie, uw wensen en mogelijkheden.

Ask about this product